Podmínky pro zájemce o získání licence mezinárodního rozhodčího
odsouhlasené na Výkonném výboru ČAPEK dne 25.1.2006

1. Doporučení ČAPEK mezinárodní federaci F.I.P.J.P., podmíněné:

2. Složení zkoušek pro mezinárodní rozhodčí, organizovaných F.I.P.J.P.

V Praze dne 27. ledna 2006

Petr Fuksa

Sekretář ČAPEK