Česká asociace pétanque klubů,
Zátopkova 100/2, p.o.box 40,
160 17 PRAHA 6

1. Pétanque se hraje s ocelovými
koulemi a s dřevěnou kuličkou

zvanou ”košonek.” Hází se
z kruhu o průměru cca 50 cm.

2. Proti sobě hrají buď:
Trojice
- každý hráč má 2 koule
Dvojice - každý má 3 koule
Jednotlivci - každý má 3 koule

3. Cílem hry je:
umístit své koule blíže
ke košonku než soupeř.

4. Začátek hry:
Hráč jednoho týmu vyhodí
košonek (6-10m). Tento tým
pak také vhodí první kouli.

5. Poté přichází člen
soupeřova týmu…
… a snaží se zahrát svou kouli
lépe, tj. blíže ke košonku než
protivník.

6. Buď přibližuje:
… tedy snaží se umístit
kouli blíže ke košonku,
než je soupeřova koule.

7. Nebo vyráží:
… tzn. odstřelí soupeřovu
kouli dále.

8. Pokud hráč uspěje:
tj. že jeho koule je nyní
nejblíže košonku, pak
nastupuje znovu soupeř.

9. Pokud ale neuspěje:
musí jeho tým dále pokračovat
ve hře, dokud se mu to nepodaří.
Takto se oba týmy ve hře střídají
až do konce.

10. Pokud už jeden tým
koule nemá:

potom i druhý tým své
koule doháže a nastává
konec jedné hry.

11. Na konci každé
hry se sečtou body:

Jeden tým získává tolik
bodů, kolik jeho koulí je na
konci hry blíže ke košonku,
než nejbližší koule soupeře.

12. Konec zápasu:
Ten tým, který první
dosáhne celkem 13-ti bodů
vítězí v celém zápase.

NAŠÍM SPONZOREM JE PASTIT RICARD