Pozvánka a propozice pro turnaj "KOULE LIPNICKÉ PREZIDENTKY"

Pořadatel turnaje: PC SOKOL LIPNÍK
Třída turnaje: Dvojice
Datum konání: 21. dubna 2007
Místo konání: TJ areál u fotbalového hřiště
Přihlášky: I-net, nebo e-mail: marie_chludilova@seznam.cz, tel.: 721617595
  e-mail: mouchova@deltacar.cz, do 21. dubna 2007
Prezentace: od 8 hod. do 8:45hod., rozpis do 9:15 hod.
Zahájení: v 9:25 hod.
Podmínky: s registrací i bez a řídit se pravidly ČAPEK
Hráči bez registrace hrají na vlastní nebezpečí!!!
Maximální počet startujících: neomezeně,hrát se může s tréninkovými koulemi
Startovné: 100,-Kč./osobu,Junioři 50,-Kč. (startovné bude vybíráno při prezentaci)
Počet hřišť: 17 s drobnými kamínky., celé osvětlené
Systém: Skupiny - odehráni kol (dle počtu týmů),bez limitu
Ceny: věcné, "koule lipnické prezidentky"
Občerstvení zajištěno v místě konání
ŘEDITEL turnaje: Marie Chludilová
HLAVNÍ rozhodčí turnaje: Radek Koucký
Další rozhodčí: budou určení na místě


Doprovodný turnaj - B - "ZLATOPRAMEN"
Pořadatel turnaje: PC SOKOL LIPNÍK
Třída: dvojice
Datum: 21.dubna.2007
Časový rozvrh: předpokládaný začátek 14:00 - 15:00 hod.
Podmínky startu: (s registrací i bez) Hráči bez registrace na vlastní nebezpečí!!!
Startovné: 20,-Kč./os.
Počet hřišť: dle počtu týmů
Ceny: věcné od Zlatopramene
Maximální počet startujících: neomezeně
Systém: mele, hra do 11 bodů, finále do 13 bodů, bez limitu
Povinnosti hráčů: řídit se pravidly a kodexem hráče
Občerstvení zajištěno v místě konání
Počasí: jarní, Těšíme se na Vaší účast