NAHRÁVÁNÍ SOUBORŮ S PROPOZICEMI TURNAJŮ na www stránky ČAPEK (určeno pro pořadatele turnajů ČAPEK)


NÁVOD:

1. Soubor s propozicemi turnaje pojmenujte PROPOZICE a číslem turnaje které je uvedeno v Termínové listině, bez oddělovače (příklad: propozice10006.doc). Soubor musí být spustitelný prohlížečem (povolené přípony: DOC,PDF,XLS,JPG,HTM)

2. Stiskněte tlačítko Procházet (viz níže na této stránce) a vyhledejte tento soubor ve svém počítači (pokud se nebude jmenovat ve vašem počítači podle výše uvedené konvence, nebude akceptován)

3. Klikněte myší na nalezený soubor a stiskněte tlačítko Otevřít, tím se název souboru přesune do okénka (ale stále se ještě nepřenáší)

4. Pro nahrání na internet stiskněte tlačítko Nahrát, které je napravo od tlačítka Procházet

5. Po nahrání souboru na internet se pod výběrovým okénkem objeví hlášení (to může trvat různě dlouho podle rychlosti připojení)

6. Nakonec se můžete přesvědčit, že soubor na internetu opravdu je (viz řádek pod hlášením)

7. Pokud vám to nepůjde nezoufejte, znovu si přečtěte návod a opakujte to od začátku s rozvahou znovu

8. Pokud se vám to ani potom nepovede, zašlete soubor emailem na adresu komise STK

Poznámka: Jinak pojmenované soubory než bylo výše uvedeno nemohou být automatizovaně využity a budou vymazány