NAHRÁVÁNÍ SOUBORŮ S VÝSLEDKY TURNAJŮ na www stránky ČAPEK (určeno pro pořadatele turnajů ČAPEK)


NÁVOD:

1. Excelovský soubor s výsledky turnaje napřed ve svém počítači pojmenujte VYSLEDKY plus číslo turnaje, které je uvedeno v Termínové listině

   Příklad: VYSLEDKY22006.XLS

   Povolené přípony souboru s výsledky jsou: *.XLS; *.XLSX; *.XLSM; *.ZIP

   Nepoužívejte diakritiku, nedávejte tam mezeru, lepší je používat malá písmena!)


2. Stiskněte tlačítko Zvolit soubor (viz níže na této stránce) a vyhledejte tento soubor ve svém počítači


3. Klikněte myší na nalezený soubor a stiskněte tlačítko Otevřít, tím se název souboru přesune do okénka (ale stále se ještě nepřenáší)

   Zkontrolujte, že je to ten správný soubor s výsledky, včetně přípony!


4. Pro nahrání na internet stiskněte tlačítko Nahrát, které je napravo od tlačítka Zvolit soubor

5. Po nahrání souboru na internet se pod výběrovým okénkem objeví hlášení,

   že Soubor s výsledky, který jste vybrali, byl úspěšně nahrán na WWW stránky ČAPEK.

   (to může trvat různě dlouho podle rychlosti připojení)


6. Bylo-li nahrání úspěšné, tak se o tom můžete přesvědčit (viz řádek pod hlášením)

7. Pokud vám soubor nepůjde nahrát nezoufejte, znovu si přečtěte návod a opakujte to od začátku s rozvahou znovu

8. Pokud se vám to ani potom nepovede, zašlete soubor emailem na adresu komise STK


Poznámka: Chybně pojmenované soubory než bylo výše uvedeno nemohou být automatizovaně využity s výjimkou případu,

   že původní soubor bude zkomprimován ZIPEM (příklad: vysledky22006.XLS -->> vysledky22006.ZIP)